BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Dz. 756 Biała Piska Dz. 190/9, 190/15 obręb Szkody, gm. Biała Piska

WZB.6743.I.16.2020

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) indormuję, że 21 kwietnia 2020 r., wpłynęło zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Biała Piska dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Dz. 756 Biała Piska
Dz. 190/9, 190/15 obręb Szkody, gm. Biała Piska

 

Sporządził. Tomasz Kakowski tel. (087) 425 46 71

Data powstania: czwartek, 23 kwi 2020 08:21
Data opublikowania: czwartek, 23 kwi 2020 08:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 cze 2020 08:11
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 382 razy