BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w ramach projektu pn. „Nowy kierunek rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.2. Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,  Poddziałanie: RPWM.2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe

 

Data powstania: środa, 11 kwi 2018 14:25
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2018 14:49
Data edycji: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2018 09:30
Opublikował(a): Anna Stachelek
Artykuł był czytany: 861 razy
Ilość edycji: 2