BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2018-04-11 14:49 - Dodanie nowej wiadomości: ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2018-04-23 14:56 - dodano informację z otwarcia ofert

2018-04-26 15:23 - dodano modyfikację informacji z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości