BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 marca 2023

Wiadomości

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

UCHWAŁA NR LIV/300/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/300/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/301/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/301/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/302/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/302/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/303/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/303/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/304/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/304/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/305/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/305/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LV/306/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LV/306/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LV/307/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LV/307/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o sposobie rozpatrzenia petycji - [Wszystkie zmiany]

LV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodano nagranie z LIV sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2023 - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji nr WZB.6740.28.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji nr WZB.6740.28.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Petycja dot. transplantacji

Dodanie nowej wiadomości: Petycja dot. transplantacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.4.2023.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.4.2023.ZK - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marca 2023

Wiadomości

Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2022 R. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG DO OFERTY KS "POWER FACTORY"

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG DO OFERTY KS "POWER FACTORY" - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego nt. wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego nt. wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 2023 - [Wszystkie zmiany]

Zlecenie KS „Power Factory” realizacji zadania publicznego 

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenie KS „Power Factory” realizacji zadania publicznego  - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową - 2023 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową - 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2023

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Kocioł Duży działka nr 62, gm.Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Kocioł Duży działka nr 62, gm.Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24520 zlokalizowanej w miejscowości Ogródek działka nr 231, gmina Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24520 zlokalizowanej w miejscowości Ogródek działka nr 231, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.5.2023.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.5.2023.ZK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Pogorzel Mała działka 48, gmina Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Pogorzel Mała działka 48, gmina Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji Nr WZB.6740.52.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji Nr WZB.6740.52.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 marca 2023

Wiadomości

Aktualizacja Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Dane teleadresowe

Dodanie nowej wiadomości: Dane teleadresowe: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 marca 2023

Wiadomości

LVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2022

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 marca 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.6.2023.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.6.2023.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 marca 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 32291, zlokalizowanej w miejscowości Cibory, działka 59/2, gmina Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 32291, zlokalizowanej w miejscowości Cibory, działka 59/2, gmina Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT - 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 marca 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian