BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Decyzja Nr WZB.6740.28.2023

INFORMACJA

 

     W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.28.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch pomostów stałych w kształcie litery "I", zlokalizowanych na dz. nr 423/5 (J. Śniardwy) obręb 0040 Zdory gm. Pisz na wysokości działki nr geod. 190/3 Obręb geod. 0014 Nowe Guty gm. Orzysz.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 08 marca 2023 r.
 
Data powstania: środa, 8 mar 2023 14:40
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 14:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 kwi 2023 14:34
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 137 razy