BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie powiatu za 2018 r.

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu piskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, zawierające jego imię (imiona) i nazwisko oraz adres do korespondencji. Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia, zawierającą imię, nazwisko i podpis co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Przewodniczący rady powiatu dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 maj 2019 08:23
Data opublikowania: środa, 22 maj 2019 14:21
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 798 razy