BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Powiatu za 2019 r.

Na podstwie art. 30a ust. z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 roku poz. 920) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Piskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 

W debacie nad raportem o stanie Powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, zawierające jego imię (imiona) i nazwisko oraz adres do korespondencji. Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia, zawierającą imię, nazwisko i podpis co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 cze 2020 11:15
Data opublikowania: środa, 10 cze 2020 11:53
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 475 razy