BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARBNIK POWIATU PISKIEGO

Skarbnik Powiatu Piskiego
mgr Barbara Koprowska
Skarbnik Powiatu Piskiego mgr Barbara Koprowska
Skarbnikiem Powiatu jest powołana przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 1998 r. mgr Barbara Koprowska.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 15:16
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2003 15:22
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12588 razy

KOMPETENCJE I ZADANIA SKARBNIKA POWIATU

 • zapewnia realizację polityki finansowej powiatu,

 • nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości oraz gospodarki finansowej prowadzonej przez wydział finansowy,

 • nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu oraz sprawuje bieżącą kontrolę jego wykonania,

 • organizuje sprawny podział środków  finansowych dla Starostwa  Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,

 • dokonuje analizy wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu,

 • kontrasygnuje czynności rodzące zobowiązania finansowe powiatu,

 • dokonuje wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

 • opracowuje zbiorcze sprawozdania  z wykonania budżetu i ich analiz,

 • wykonuje kontrolę wewnętrzną w formach przewidzianych prawem,

 • zapewnia właściwą obsługę bankową budżetu powiatu,

 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 • synchronizuje działalność służb finansowo – księgowych powiatowych jednostek organizacyjnych,

 • kieruje pracą Wydziału Finansowego.

Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 15:22
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2003 15:23
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 15438 razy