BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i oprogramowania, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Data powstania: poniedziałek, 15 kwi 2019 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 15 kwi 2019 15:28
Data edycji: środa, 17 kwi 2019 13:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 08:07
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 747 razy
Ilość edycji: 4