BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Przedmiotem zamówienia jest Weryfikacja warunków technicznych oraz bieżąca kontrola i weryfikacja wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Piskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Data powstania: wtorek, 17 kwi 2018 15:31
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 15:35
Data edycji: wtorek, 24 kwi 2018 11:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 12:55
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1124 razy
Ilość edycji: 5