BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data powstania: środa, 12 lut 2014 12:55
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 09:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 15:37
Opublikował(a): Izabela Sznip
Zaakceptował(a): Dorota Darda
Artykuł był czytany: 1385 razy