BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w dwóch Zadaniach:
- ZADANIE NR 1- dostawa oprogramowania:
1. System operacyjny – ilość licencji umożliwiających jednoczesną pracę na 18, 16, 14 stanowiskach
w trzech różnych szkołach;
2. Program antywirusowy wer. edu – 2 licencje grupowe odpowiednio dla 18 i 14 stacji roboczych;
3. Program do programowania elementów interaktywnych wer. Edu – ilość licencji umożliwiających jednoczesna pracę na 18 i 14 stanowiskach w dwóch różnych szkołach
4. Program do projektowania grafiki wer. edu – ilość licencji umożliwiających jednoczesną pracę na 18, 16 i 14 stanowiskach w trzech różnych szkołach;
5. Program do obróbki zdjęć i filmów wer. edu – ilość licencji umożliwiających jednoczesną pracę na 18, 14 i 14 stanowiskach w trzech różnych szkołach;
6. Program typu CAD wer. edu –1 licencja grupowa - 18 stacji roboczych
7. Pakiet biurowy wer. edu – 16 licencji
8. Środowisko programistyczne wer. edu – licencje wraz z nośnikami, odpowiednio 18 i 14 szt.
9. Zestaw narzędzi do prowadzenia projektów programistycznych – licencje wraz z nośnikiem - 16 szt.
- ZADANIE NR 2- dostawa oprogramowania Wirtualnego Laboratorium Dydaktycznego – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
Data powstania: środa, 1 sie 2012 14:51
Data opublikowania: środa, 1 sie 2012 14:55
Data edycji: poniedziałek, 6 sie 2012 12:44
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2012 14:12
Artykuł był czytany: 1364 razy
Ilość edycji: 2