BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Postępowanie ZEAS.231.2.4.2019- Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów operatora maszyn leśnych Harwester

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Pliki do pobrania: