BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018

czwartek, 20 wrz 2018 10:08
Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Czytaj całość