BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

środa, 19 wrz 2018 12:16
Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Czytaj całość