BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019

wtorek, 25 cze 2019 13:18
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i oprogramowania, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Czytaj całość