BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019

środa, 17 kwi 2019 15:13
Przedmiotem zamówienia jest przeliczenie osnów wysokościowych na obowiązujący układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wraz z aktualizacją i dostosowaniem numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) do w/w układu na terenie powiatu piskiego, oraz aktualizacja baz BDOT, GESUT, konwersja baz EGiB.
Czytaj całość

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

poniedziałek, 15 kwi 2019 15:24
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i oprogramowania, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Czytaj całość