BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2020

wtorek, 17 mar 2020 12:36
Zakup remontera drogowego typu „Patcher” wraz z montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego Zamawiającego.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 13:01