BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2019

piątek, 22 lut 2019 14:11
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – Dostawa 80 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC; ZADANIE NR 2 – Dostawa 40 ton mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do + 40oC.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2019

piątek, 8 lut 2019 14:47
ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3700 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg; ZADANIE NR 3 - Dostawa ca 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;
Czytaj całość