BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

wtorek, 26 maj 2020 09:33
ZADANIE NR 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63. ZADANIE NR 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od drogi powiatowej Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo. ZADANIE NR 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 13:01