BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 listopada 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 listopada 2021

Wiadomości

Uchwała nr XXXVI/217/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/217/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVI/218/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/218/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego - wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego - wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 listopada 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 listopada 2021

Wiadomości

Zamówienie publiczne - PZD.3210.1.2021

Edycja wiadomości Zamówienie publiczne - PZD.3210.1.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.1.2021.ŻD

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - PZD.3211.1.2021.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku).

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku). - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2022 R.

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2022 R. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PISZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PISZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 listopada 2021

Wiadomości

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE

Dodanie nowej wiadomości: ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 listopada 2021

Wiadomości

Wykaz GN.6840.1.2.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.1.2.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVII/222/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/222/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVII/223/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/223/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 listopada 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.20.2021.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.20.2021.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 listopada 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian