BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

W załączeniu zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku dotyczące weryfikacji formalno-prawnej czynnych i nieczynnych urządzeń wodnych służących do odprowadzania do wód (rzek, jezior, cieków naturalnych) ścieków lub wód opadowych i roztopowych na działce o nr geod. 3/1 obr. Pisz 1 na wysokości działki o nr geod. 521/1 obr. Pisz 2

Pliki do pobrania: