BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 czerwca 2020

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 czerwca 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 czerwca 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: pinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 czerwca 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Drygały, ul. Kościelna, dz. nr 175 gmina Biała piska, powiat piski

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Drygały, ul. Kościelna, dz. nr 175 gmina Biała piska, powiat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 czerwca 2020

Wiadomości

Raport o stanie Powiatu za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Powiatu za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe ROŚ.272.4.2020

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe ROŚ.272.4.2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty ROŚ.272.4.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty ROŚ.272.4.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/55/2020 z dnia 12 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 25/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 27/58/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.04.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 27/58/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.04.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 26/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.04.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.04.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 31/61/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 31/61/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 32/62/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 32/62/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 33/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 33/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 34/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 34/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 czerwca 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.4.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.4.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 czerwca 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 czerwca 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY - [Wszystkie zmiany]

XXI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 czerwca 2020

Wiadomości

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2020- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych i mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2020- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych i mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w m. Cibory dz. nr 59/2 ob. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w m. Cibory dz. nr 59/2 ob. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 czerwca 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Orzysz, dz. nr 90/4, ul. Kajki 4

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Orzysz, dz. nr 90/4, ul. Kajki 4 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSL.3421.1.2020- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSL.3421.1.2020- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXI/140/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXI/140/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXI/144/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXI/144/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXI/143/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXI/143/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 czerwca 2020

Wiadomości

Wykaz GN.6845.2.6.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.2.6.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: trestqed;wklergjwqper - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: test - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O Nas - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z życia szkoły - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KONKURS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuletyn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura organizacyjna szpitala - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje bieżące - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuletyn informacyjny dla rodziców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawy bieżące - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuletyn 3 grudzień 2003 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuletyn 3 Grudnia 2003 P.Ł. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 40 - lecie ZSZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KONKURS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrekcja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O szkole - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nauczyciele - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: GRANTY ROZDANE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs Zarządu Powiatu w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUTOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-asystent koordynatora w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KURS PEDAGOGICZNY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4....2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ogłoszenie o zamówieniu ZEA.231.4.25.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.30.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postepowania cz.1 i 3. Numer sprawy: SOSW.230.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wierzbiny dz. nr 45_5, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian