BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 poz.210, z 2018 r. poz. 723.) Starosta Piski jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpsiów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 mar 2019 13:45
Data opublikowania: środa, 20 mar 2019 14:55
Data edycji: środa, 17 cze 2020 10:02
Opublikował(a): Jakub Grodzki
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1633 razy
Ilość edycji: 1