BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lipca 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lipca 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.36.2017

Dodano: informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lipca 2017

Wiadomości

rozbudowa istniejącego stawu rekreacyjnego na działce nr 96/14- obręb Wygryny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: rozbudowa istniejącego stawu rekreacyjnego na działce nr 96/14- obręb Wygryny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZSZ.26.I.1.2017

Dodano: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lipca 2017

Wiadomości

ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

Edycja wiadomości ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lipca 2017

Wiadomości

Uchwała nr 59/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w msc. Suchy Róg i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w msc. Suchy Róg i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: 1. Zmiana treści SIWZ 2; 2. wiata_E_1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lipca 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: 1. Zmiana treści SIWZ 3; 2. Uszczegółowienie opisu technologicznego budowy budynku warsztatów szkolnych - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 1 z odpowiedzią - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lipca 2017

Wiadomości

Inf. dotycząca postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Inf. dotycząca postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipca 2017

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXXI/195/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/195/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/196/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/196/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/197/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/197/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/198/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/198/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/199/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/199/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/200/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/200/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/201/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/201/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/202/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/202/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/203/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/203/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/206/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/206/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Inf. w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Dodanie nowej wiadomości: Inf. w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.11.2017

Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 2 z odpowiedzią; 2. Obliczenia dot. oświetlenia- budynek warsztatów szkolnych, 3. Obliczenia dot. oświetlenia- budynek warszt.- magazynowy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2017

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie ZEAS.231.4.13.2017

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZEAS.231.4.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 3 z odpowiedzią i zmianą treści SIWZ 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa-Turośl-Pisz) od km 31+285 do km 38+705,40, odcinek skrzyżowania (Wiartel-Pisz)

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa-Turośl-Pisz) od km 31+285 do km 38+705,40, odcinek skrzyżowania (Wiartel-Pisz) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: 1. Udostępnienie części załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, 2. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - [Wszystkie zmiany]

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

Dodanie nowej wiadomości: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Nr 1/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 1/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 43/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 56/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 56/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 57/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 57/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 54/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 54/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 55/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 55/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 58/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 58/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 59/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 60/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 60/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 61/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 61/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 62/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 62/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lipca 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr. 16/2017 Starosty Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr. 16/2017 Starosty Piskiego - [Wszystkie zmiany]

zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lipca 2017

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.15.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.15.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 i Części 3 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZSL.3421.1.2017

Dodano: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zenona Bednarczyka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zdzisława Stecka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Przemysława Ronkiewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Pawła Szczecha - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Łukasza Pietrzyka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lucyny Zyskowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Wietechy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Aliny Kierod - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie ZEAS.231.4.13.2017

Edycja wiadomości Postępowanie ZEAS.231.4.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie ZEAS.231.4.13.2017

informacja z otwarcia ofert, unieważnienie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2017

Dodano: Informację o wyborze oferty i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

zapytanie ofertowe

informacja o zmianie terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 lipca 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian