BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Przebudowa linii kablowej nN 0,4kV Dz. 53/8, 61/17, 61/18, 61/14, 61/12, 61/10, 61/8, 54, 53/6 obręb Stare Guty gm. Pisz

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane.

Budowa linii kablowej

WZB.6743.I.28.2017

 

INFORMACJA

o dokonaniu zgłoszenia

 

                 Zgodnie z art. 30a pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) informuję, że 25 lipca 2017 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące przebudowy linii kablowej nN 0,4kV
Dz. 53/8, 61/17, 61/18, 61/14, 61/12, 61/10, 61/8, 54, 53/6 obręb Stare Guty gm. Pisz


 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 13:11
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 13:53
Data przejścia do archiwum: sobota, 2 wrz 2017 16:22
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 878 razy