BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- ZSZ.26.I.1.2017

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, w siedmiu częściach:

Część 1- Dostawa wyrobów piekarniczych

Część 2- Dostawa produktów mlecznych

Część 3- Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 4- Dostawa warzyw, owoców i jaj

Część 5- Dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Część 6- Dostawa ryb i lodów

Część 7- Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego,

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2g do SIWZ.

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć lub wszystkie części zamówienia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 11:43
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2017 11:47
Data edycji: wtorek, 6 cze 2017 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2017 08:31
Artykuł był czytany: 909 razy
Ilość edycji: 3