BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- ZSL.3421.1.2017

Powiat Piski- Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, w ośmiu częściach:

Część 1- Dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Część 2- Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Część 3- Dostawa artykułów mleczarskich

Część 4- Dostawa warzyw, owoców

Część 5- Dostawa mrożonek

Część 6- Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 7- Dostawa jaj

Część 8- Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d,  2e, 2f, 2g, 2h do SIWZ.

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

  1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lub wszystkie części zamówienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 cze 2017 12:11
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2017 12:20
Data edycji: poniedziałek, 26 cze 2017 14:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 14:11
Artykuł był czytany: 1110 razy
Ilość edycji: 3