BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie ZSBP.226.1.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, w siedmiu częściach:

Część 1-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Piły i kosiarki spalinowe,

Część 2-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Barista,

Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Barman,

Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wykonywanie usług kelnerskich,

Część 5- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia IT w gastronomii,

Część 6- Organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń Obsługa kas fiskalnych,

Część 7- Organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Piły i kosiarki spalinowe- od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 2-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Barista-od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Barman-od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wykonywanie usług kelnerskich- od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 5- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia IT w gastronomii- od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.,

- Część 6- Organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń Obsługa kas fiskalnych- od dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2019 r.,

- Część 7- Organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarcząod dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2019 r.

Data powstania: niedziela, 27 sty 2019 20:13
Data opublikowania: niedziela, 27 sty 2019 20:30
Data edycji: poniedziałek, 4 lut 2019 20:48
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2019 08:59
Opublikował(a): Dariusz Charubin
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 891 razy
Ilość edycji: 3