BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.3.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych II

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych II w ramach realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem".

Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2018 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2018 09:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2018 07:56
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 666 razy