BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki weryfikacji formalnej złożonych ofert w konkursie na stanowisko referenta PINB w Piszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu informuje, że w wyniku oceny formalnej złożonych ofert pracy na stanowisko referenta, stwierdzono, że wszystkie złożone oferty spełniają wymagania formalne.

W związku z powyższym, wszystkie osoby zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu nabotu tj. testu wiedzy ze znajomości przepisów ustaw Prawo budowlane i Kodeks postępowania administarcyjnego, który odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. w siedzibie PINB w Piszu przy ul. Piaskowej 2 (pok. nr 9). Ze względów organizacyjnych wyznacza się dwie tury testu wiedzy.

 

godzina 9:00

1. Marlena Duda

2. Eliza Remiszewska

3. Aleksandra Bajno

4. Patrycja Ryło

5. Sylwia Pupek-Jakubowska

godzina 10:00

6. Małgorzata Kałęka

7. Bartosz Sobieralski

8. Urszula Szymanowska

9. Aleksandra Jermacz

10. Kamila Piwowarska

 

 

Data powstania: piątek, 17 sie 2018 10:41
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 11:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2018 11:19
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 693 razy