BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie Skarg i Wniosków

Skargi i wnioski do Urzędu można składać w następujący sposób:

- pisemnie,

- telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,

- faksem,

- ustnie do protokołu,

- pocztą elektroniczną,

- elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) na e-puap.

 


Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46).

Data powstania: środa, 23 lut 2005 12:14
Data opublikowania: środa, 23 lut 2005 12:19
Data edycji: poniedziałek, 8 maj 2017 14:44
Opublikował(a): Adam Czartoryjski
Zaakceptował(a): Adam Czartoryjski
Artykuł był czytany: 2165 razy
Ilość edycji: 3