BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII sesja Rady Powiatu Pisz

odbędzie się 26 lipca o godzine 14:00

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz § 12 ust. 2  Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 1045 ze zm.) Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz - Pani Irena Jatkowska - na wniosek Zarządu Powiatu zwołuje XLIII sesję Rady Powiatu Pisz na dzień 26 lipca 2018 r./czwartek/ o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej nr 50 Starostwa Powiatowego w Piszu

 Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad XLIII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLII/287/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
 11. Zamknięcie obrad XLIII sesji.

ZWOŁANIE OBRAD XLIII SESJI RADY POWIATU PISZ W DNIU 26 LIPCA  2018 R. O GODZ. 14:00  STANOWI ZARAZEM ZAWIADOMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO O MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W POSIEDZENIU RADY POWIATU.

Na podstawie par. 16 Statutu Powiatu, po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu, do udziału w obradach  Przewodnicząca Rady Powiatu imiennie zaprasza niżej wymienione osoby jako gości sesji:

Przedstawicieli Gmin wchodzących w skład Powiatu Piskiego:

 1. Andrzeja Janusza Szymborskiego – Burmistrza Pisza,
 2. Wojciecha Zbigniewa Stępniaka – Burmistrza Białej Piskiej,
 3. Zbigniewa Włodkowskiego – Burmistrza Orzysza,
 4. Piotra Ryszarda Felińskiego – Burmistrza Rucianego – Nidy,
 5. Lecha Boraka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu,
 6. Marka Grabowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 7. Adama Mykę – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu,
 8. Bogdana Słabka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rucianem -  Nidzie,

 Naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Piszu i kierowników jednostek organizacyjnych:

 1. Barbarę Koprowską – Skarbnik Powiatu,
 2. Edytę Polak – Sekretarz Powiatu,
Data powstania: wtorek, 24 lip 2018 13:47
Data opublikowania: wtorek, 24 lip 2018 13:54
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2018 13:25
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 671 razy