BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ILO.345.1.2018- przebudowa (modernizacja) bazy dydaktyczno- sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Powiat Piski- I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 12- 200 Pisz, ul. Sikorskiego 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) bazy dydaktyczno- sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

Dane o obiekcie:

Powierzchnia użytkowa – 961,60 m2

Powierzchnia zabudowy –  869,00 m2

Kubatura – 6956,00 m3

Zakres prac obejmuje:

  1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, częściową przebudowę pomieszczeń zaplecza w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacje kominów oraz uzupełniające prace dekarskie,
  2. Wykonanie nowych wewnętrznych elementów wykończeniowych sali gimnastycznej, zaplecza i przyległych pomieszczeń klasopracowni takich jak: posadzki, tynki, okładziny ścian, okładziny podłóg, balustrady,
  3. Wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej i w części akustycznej,
  4. Wykonanie drewnianej podłogi sportowej na sali gimnastycznej,
  5. Wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego na sali gimnastycznej i części zaplecza,
  6. Dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia sportowego (zgodnie z wykazem załączonym do SIWZ) oraz dostawę i montaż widowni z miejscami siedzącymi na 100 miejsc,
  7. Wykonanie nowych instalacji wod – kan wewnątrz budynku wraz z białym montażem,
  8. Wykonanie instalacji wentylacji w budynku wraz z centralą wentylacji,
  9. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnątrz budynku,
  10. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia typu LED wewnątrz budynku.

Zamawiający informuje, że inwestycja jest współfinansowana z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ze środków budżetu państwa.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.

 

Dokumentacja postępowania w załączeniu.

 

 

Data powstania: piątek, 20 lip 2018 12:17
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lip 2018 14:27
Data edycji: środa, 8 sie 2018 10:31
Data przejścia do archiwum: środa, 5 wrz 2018 09:49
Artykuł był czytany: 854 razy
Ilość edycji: 2