BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018

Dostawa kruszywa grubego i drobnego z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1300 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3700 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;
Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2018 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2018 15:33
Data edycji: środa, 21 lut 2018 10:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2018 08:21
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1003 razy
Ilość edycji: 3