BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018

2018-02-12 15:33 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018

2018-02-21 10:55 - Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018

2018-02-21 10:57 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-02-27 14:10 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Przejdź do wiadomości