BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/147/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego
Pliki do pobrania: