BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/119/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:47
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała Nr XV/118/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

piątek, 28 sie 2020 13:44
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XV/117/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:43
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019

UCHWAŁA NR XV/116/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:42
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR XV/115/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:41
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR XV/114/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:41
w sprawie powierzenia Gminie Pisz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XV/113/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:40
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XV/112/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:40
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat piski

UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:39
w sprawie przekazania wedle właściwości petycji wykonania dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XIV/110/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:35

UCHWAŁA NR XIV-109/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:34
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XIV/108/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:33
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XIV/107/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:32
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:32
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XIV/105/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:31
zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XIV/104/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:30
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

UCHWAŁA NR XIV/103/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:30
zmieniająca uchwałę Nr II/7/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

UCHWAŁA NR XIV/102/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:28
w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Mieszkańców ul. Kajki w Piszu

UCHWAŁA NR XIII/101/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:17
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:15
w sprawie zmian w Statucie Powiatu

UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:14
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:12
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r.

UCHWAŁA NR XIII/96/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:12
o zmianie Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski zmienionej Uchwałą nr XVIII/121/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski oraz uchwała nr XXXVII/253/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski

UCHWAŁA NR XIII/95/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:11
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat piski

UCHWAŁA NR XIII/94/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:10
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/93/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:09
zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:09
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”

UCHWAŁA NR XIII/91/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:08
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

UCHWAŁA NR XIII/90/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:07
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR XIII/89/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:07
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Piszu i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu

UCHWAŁA NR XIII/88/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:06
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:05
w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego

UCHWAŁA NR XIII/86/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:03
w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Mieszkańców ul. Długiej w Piszu

UCHWAŁA NR XIII/85/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 13:02
w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Mieszkańców ul. Mazurskiej w Piszu

UCHWAŁA NR XII/84/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:55
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi Nr 4666N – ul. Kanałowej w Orzyszu, gm. Orzysz

UCHWAŁA NR XII/83/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:55
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:53
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/81/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:51
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XII/80/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:50
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Rucianem-Nidzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

UCHWAŁA NR XII/79/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:47
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Piszu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piszu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

UCHWAŁA NR XII/78/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:46
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu.

UCHWAŁA NR XII/77/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:45
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A

UCHWAŁA NR XII/76/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:44
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A

UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:42
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 63 na odcinku: Borki-granica województwa Warmińsko-Mazurskiego

UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:41
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:38
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XI/72/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:37
W sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”.

UCHWAŁA NR XI/71/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:35
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Rucianem-Nidzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie.

UCHWAŁA NR XI/70/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:32
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Orzyszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

UCHWAŁA NR XI/69/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:30
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Piszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

UCHWAŁA NR XI/68/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:28
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu.

UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:24
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Białej Piskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

UCHWAŁA NR XI/66/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:22
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

UCHWAŁA NR XI/65/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

piątek, 28 sie 2020 12:08

UCHWAŁA NR XI/64/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:05
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Białej Piskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

UCHWAŁA NR XI/62/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:02
w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

UCHWAŁA NR XI/61/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 12:02
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

UCHWAŁA NR XI/60/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 11:59
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Piskiego od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR XI/59/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

piątek, 28 sie 2020 11:57
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR X/58/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:37
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie budowy drogi S16 na odcinku Mrągowo-Ełk

UCHWAŁA NR X/57/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:36
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r

UCHWAŁA NR X/56/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:35
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR X/55/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:35
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR X/54/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:34
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

UCHWAŁA NR X/53/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:34
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Piszu

UCHWAŁA NR X/52/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:33
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR IX/51/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:33
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu

UCHWAŁA NR IX/50/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:32
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz

UCHWAŁA NR IX/49/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:31
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/48/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:30
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019- 2023.

UCHWAŁA NR IX/47/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:29
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, na nieruchomość stanowiącą własność gminy Ruciane-Nida

UCHWAŁA NR IX/46/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:29
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

UCHWAŁA NR IX/45/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:28
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki - DP Nr 1861N (Rostki Skomackie)

UCHWAŁA NR IX/44/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:27
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR IX/43/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:27
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR IX/42/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 maja 2019 r.

poniedziałek, 8 lip 2019 09:26
w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu

UCHWAŁA NR VIII/41/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 6 maj 2019 10:39
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ulicy Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Piszu”

UCHWAŁA NR VIII/40/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 6 maj 2019 10:38
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Powiatu Pisz w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

UCHWAŁA NR VIII/39/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 6 maj 2019 10:37
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR VIII/38/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 6 maj 2019 10:36
w sprawie wystąpienia Powiatu Piskiego ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”

UCHWAŁA NR VIII/37/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 6 maj 2019 10:31
w sprawie przekazania wedle właściwości petycji Radnej Rady Miejskiej w Orzyszu

UCHWAŁA NR VII/36/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:31
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/35/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:30
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR VII/34/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:29
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:29
w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Powiatu Piskiego i Mieszkańców Powiatu Giżyckiego

UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:28
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR VI/31/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:27
w sprawie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu powiatu piskiego

UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:26
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:25
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz, na dofinansowanie kosztów projektu pn „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Piszu”

UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:24
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:23
w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:22
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piskim na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:21
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

UCHWAŁA NR V/24/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

środa, 30 sty 2019 08:56
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Nr XLIV/292/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR V/23/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

środa, 30 sty 2019 08:55
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na Uchwałę Nr XXXIII/222/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.

UCHWAŁA NR V/22/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

środa, 30 sty 2019 08:48
w sprawie powierzenia Gminie Ruciane-Nida zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR V/21/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

środa, 30 sty 2019 08:47
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat piski