BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVI/78/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2004
Uchwała znajduje się w kategorii BUDŻET 2004