BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIV/142/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Pliki do pobrania: