BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz

zmieniająca uchwałę Nr XVII/103/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pliki do pobrania: