BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXI/129/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia w zakresie udzielenia stypendium uczniom...
Pliki do pobrania: