BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU PEDIATRYCZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W SP ZOZ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu” do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został wykonawca:

BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o.
Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo


Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż wykazał on, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, o przyznanej poszczególnym ofertom punktacji oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania znajduje się w zawiadomieniu o wyborze oferty (plik do pobrania w formacie pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 sie 2012 11:46
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2012 11:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 wrz 2012 10:18
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1223 razy