BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczy: nadzoru inwestorskiego nad ealizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz
z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013


szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pliki do pobrania w formacie pdf.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 sie 2012 14:19
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2012 14:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2012 11:46
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1262 razy