BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU PEDIATRYCZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W SP ZOZ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu dot. termomodernizacji budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu, o następującej treści:

Pytanie:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę pozycji kosztorysowych w przedmiarze robót dotyczących docieplenia (poz. 80, 81, 82, 83, 84) na pozycje z katalogu KNR 0-17.
Prośbę uzasadniamy faktem, iż przyjęte w przedmiarze pozycje kosztorysowe dotyczące docieplenia z katalogu KNR 0-33 mają rażąco zaniżone normy nakładów robocizny w stosunku do nakładów faktycznie ponoszonych. Ma to wielkie znaczenie, ponieważ roboty dociepleniowe stanowią znaczną część zamówienia, a zaniżenie wartości ich wyceny na etapie przygotowania ofert może skutkować problemami na etapie wykonawstwa.


Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że zastosowany katalog KNR 0-33 został opracowany przez Ośrodek Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa i jest dopuszczony do ogólnego stosowania przy kalkulacji robót budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi powodów do zmian wyżej wymienionych pozycji w przedmiarze robót.
Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca może przy wycenie robót zastosować inny katalog, pod warunkiem wykonania robót zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Starosta Powiatu Pisz
mgr Andrzej Nowicki
Data powstania: piątek, 10 sie 2012 12:06
Data opublikowania: piątek, 10 sie 2012 12:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 08:17
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1046 razy