BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych
Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych, Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:
Eurotab Sp. z o. o.
72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16


Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. „MIKOZNAK” Sp. z o. o., 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 20 – 77,95 pkt

2. PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. j., 05-230 Kobyłka, ul. M. Konopnickiej 11B – 76,06 pkt

3. Eurotab Sp. z o. o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16 – 100 pkt


Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert ani nie wykluczył żadnych wykonawców.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Starosta Piski
/-/
mgr Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 cze 2012 11:56
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 12:01
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lip 2012 07:49
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1028 razy