BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ MOTOROWERU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
Opis przedmiotu sprzedaży:
- marka pojazdu - FERRO
- rodzaj pojazdu - motorower - skuter
- typ - ZN50QT-8 604-4
- nr ramy - L5YACBPA481159625
- nr rejestracyjny - NPI 07CK
- rok produkcji - 2008
- przebieg rzeczywisty (km) - brak danych
Przedmiot sprzedaży jest unieruchomiony.


Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego w dniu 11.07.2012r. o godz. 10:00.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto sprzedającego Warmińsko-
Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 do dnia 11.07.2012r. do godz.
9.00. Wadium musi byś wniesione wyłącznie w pieniądzu.

Cena wywoławcza – 500 zł brutto

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Leszek Bogdanowicz,
telefon (0 87) 425 47 10.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 cze 2012 13:10
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2012 13:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lip 2012 13:49
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1104 razy