BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 17 grudnia 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/11/08

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

M&P Auto-Cuby M. Truszkowski, P. Cierzniewski s.c. 84-241 Gościcino, ul. Słoneczna 2c

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

1)      M&P Auto-Cuby M. Truszkowski, P. Cierzniewski s.c. ul. Słoneczna 2c, 84-241 Gościcino, który w kryterium cena otrzymanych: 100pkt.

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: środa, 17 gru 2008 14:33
Data opublikowania: środa, 17 gru 2008 14:35
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2008 09:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1567 razy