BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 16 grudnia 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3438/1/08

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowego plotera, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMIT

Lucjan Tymiński

ul. Dąbrowskiego 28

15-872 Białystok

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)      Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMIT Lucjan Tymiński, ul. Dąbrowskiego 28,
15-872 Białystok, który w kryterium cena otrzymanych: 100pkt

2)      Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7 02-366 Warszawa, który w kryterium cena otrzymanych: 92pkt

 

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

 

Data powstania: wtorek, 16 gru 2008 14:51
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2008 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 gru 2008 13:17
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1512 razy