BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Nowa strona 1

Pisz, dnia 5 grudnia 2008r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/9/08

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus do przewozu osób, został unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki


 

Data powstania: piątek, 5 gru 2008 12:13
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2008 12:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 gru 2008 10:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1756 razy