BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. budowy boiska
Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 października 2008r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/7/08

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

AQUAT

ul. Krzemowa 2

19-300 Ełk

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

- AQUAT, ul. Krzemowa 2, 19-300 Ełk, który w kryterium cena otrzymał 300pkt.

 

 

  

 

wz. STAROSTY

mgr inż. Marek Wysocki

WICESTAROSTA

 

Data powstania: czwartek, 9 paź 2008 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 14:00
Data przejścia do archiwum: środa, 22 paź 2008 12:25
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1628 razy