BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 31 sierpnia 2007r.

 

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/5/07

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Młodzieżowej 26 w Piszu”, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

 

Firma Handlowo-Usługowa EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda

12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 16

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2007 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2007 11:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 wrz 2007 07:07
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1632 razy