BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dostawa sprzętu komputerowego
Nowa strona 1

Pisz, dnia 17 sierpnia 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/9/07

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Firma Komputerowa Sl COMPUTER

10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

- Firma Komputerowa Sl COMPUTER 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2, liczba otrzymanych
pkt w kryterium cena: 100pkt

 

 

 

 

Starosta Powiatu Pisz

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 17 sie 2007 09:01
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 09:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 wrz 2007 07:07
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1597 razy